Posted in: जीवनशैली (Lifestyle)

बिल गेट्स यांनी सांगितलेल्या आणि शाळेत शिकवल्या न जाणाऱ्या 11 गोष्टी (11 Inspirational Bill Gates Quotes for students)

पालक ज्यांची लहान मुले आहेत, किंवा जी स्वतः लहान आहेत, किंवा जे लोक आता मोठे झाले आहेत पण आधी लहान मुले होती त्या सर्वांसाठी बिल गेट्स यांनी सांगितलेल्या आणि शाळेत शिकवल्या न जाणाऱ्या 11 Bill Gates Quotes, गोष्टी आहेत. ज्या शालेय अभ्यासक्रमात नसतात किंवा शाळेत शिकविल्या जात नाहीत. छान वाटणाऱ्या आणि राजकीयदृष्ट्या योग्य असणाऱ्या शिक्षणपद्धतीने […]

Posted in: जीवनशैली (Lifestyle)

प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे – Everything should be in proportion 2021

माझ्या लहान चुलत भावाला आज वाटलं की आपण चहा करावा. आई जसा रोज चहा करते भैय्या, बाबा, ताई पण कधीकधी करतात. मग चांगला झाला की सगळे ज्यांनी केला त्यांचे कौतुक करतात. मग तो म्हणाला मला पण चहा येतो मी पण चहा करणार. मी म्हणालो ठिक आहे कर. त्याने केला आणि आणि एक घोट घेतो तर […]

Back to Top